Judje v registrih kazenskega sodišča

Državni arhiv v Dubrovniku je zakladnica ne samo za raziskovanje zgodovine dubrovniških Judov, temveč tudi širše za celotno področje vzhodnega Sredozemlja od Carigrada do Benetk. Zato je Center JAS leta 2014 začel projekt raziskovanja sodnih registrov. Raziskovalca Vesna Miović in Ivan Čerešnješ sta sistematično raziskala gradivo iz fondov Lamenta Criminalia post terraemotum (kazenske pritožbe po potresu 1667), Diversi e possesso de Criminale (kazenske pritožbe) in Criminalia (razsodbe). V dveh letih so bili raziskani, inventarizirani in kataloško obdelani sodni registri Dubrovniške republike v obsegu 297 zvezkov in 180.000 strani. Vsebujejo pravde z Judi, in sicer v obdobju od leta 1667 do razpada republike leta 1808. Končni rezultat projekta je elektronska knjiga Research, Inventory and Cataloguing Documents of the Criminal Court Registers Lamenta Criminalia post terraemotum, Diversi e possesso de Criminali and Criminalia in the State Archives of Dubrovnik involving Jewish litigants (1667–1808). Raziskava je potrdila naša začetna pričakovanja, da so v registrih zavedeni številni primeri pravd, v katerih so bili udeleženi Judje, in da registri vsebujejo veliko podatkov o življenju judovske skupnosti v Dubrovniku in njenih odnosih z nejudovskim prebivalstvom.

Elektronska knjiga

Lamenta Criminalia post terraemotum, Diversi e possesso de Criminale and Criminalia

Research, Inventory and Cataloguing Documents of the Criminal Court Registers
Lamenta Criminalia post terraemotum,
Diversi e possesso de Criminale
and Criminalia
in the State Archives of Dubrovnik involving Jewish litigants (1667–1808)

 

Vesna Miović

vesna miovic

Vesna Miović, rojena leta 1961 v Dubrovniku na Hrvaškem, je diplomirala iz orientalistike (turški, arabski in perzijski jezik) na Filozofski fakulteti v Sarajevu. Leta 1996 je doktorirala s temo Odnosi na dubrovniško-otomanski meji (1667–1806) na Filozofski fakulteti v Zagrebu. Zaposlena je na Zavodu za zgodovinske znanosti v Dubrovniku Hrvaške akademije znanosti in umetnosti, kjer raziskuje odnose med Dubrovniško republiko in Otomanskim cesarstvom in zgodovino dubrovniških Judov. Temelj njenih znanstvenih del je raziskovanje arhivskega gradiva v Državnem arhivu v Dubrovniku.

Ivan Čerešnješ

Ivan-Ceresnjes

Ivan Čerešnješ, rojen leta 1945 v Sarajevu v Bosni in Hercegovini, je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo in urbanizem v Sarajevu. Tu je do leta 1996 deloval kot arhitekt in gradbeni inženir, nato pa je emigriral v Izrael. V letih 1992–1995 je bil predsednik Judovske skupnosti Bosne in Hercegovine. Za svoje humanitarno delovanje med vojno v Bosni je leta 1994 prejel najvišje francosko odlikovanje Légion d’honneur. Od leta 1997 deluje kot raziskovalec na Centru za judovsko umetnost Hebrejske univerze v Jeruzalemu, kjer je leta 1997 tudi magistriral. Temelj njegovih raziskav je dokumentiranje judovske nepremične, premične in nesnovne kulturne, zgodovinske in verske dediščine na območju Vzhodne Evrope in v državah bivše Jugoslavije.